Niki Ashton

Photo - Niki Ashton
Affiliation politique :NPD
Circonscription :Churchill—Keewatinook Aski Carte – Élections Canada
Province / Territoire :Manitoba
Courriel :niki.ashton@parl.gc.ca
Site Web :nikiashton.npd.ca
Langue préférée :Anglais